NÁSTROJ PRO ZPĚTNÉ KOMPENZACE OPOTŘEBENÝCH OBRÁBECÍCH NÁSTROJŮ: ZŮSTÁVEJTE V TOLERANCÍCH I SE ZMĚNAMI VÝROBNÍHO PROCESU, VÝROBA JEN ČÁSTÍ V RÁMCI TOLERANCE

Form images

The document will be sent to the provided e-mail.

I have read the policy and I agree to the processing of personal data.


 

BU´DTE AKTUÁLNÍ V PRŮBĚHU ZMĚNY VÝROBNÍCH PROCESŮ VE VĚKU PRŮMYSLU 4.0.

 

Při rozhovorech s manažery kvality a výroby zjistíme, že největšími výzvami jsou:

Mít řešení, která jsou flexibilní a rychlá
Inspekce mimo metrologickou místnost při zachování sledovatelnosti a kontroly dat
Školit operátory, aby vykazovali nulové vady s vysokou variabilitou výkresových dílů
Neustále sledujte a provádějte korekce včas.

Software TWC čte soubory CSV, zpracovává je, vypočítává posuny a poté je zpřístupňuje PLC prostřednictvím připojení Profinet nebo Profibus, aby implementoval automatickou kompenzaci.